You are currently viewing PRAVO JE VREME ZA UČENJE STRANIH JEZIKA

PRAVO JE VREME ZA UČENJE STRANIH JEZIKA

  • Post author:
  • Post category:Magazin

Septembar je mesec velikih dilema i odluka za većinu roditelja. Kod onih, kojima deca još nisu pošla u školu, to je idealno vreme za uključivanje dece na neku od aktivnosti i privikavati ih obavezama.

12Međutim koje je idealno vreme za početak učenja nekog stranog jezika?

Mnoga deca se vrlo rano susreću sa stranim jezikom gledajući crtane filmove ili igrajući igrice.

5Stručnjaci za razvojnu psihologiju kažu da je period predškolskog odrastanja veoma značajan sa aspekta celokupnog psihičkog sazrevanja deteta. Dokazano je da su deca ovog uzrasta veoma osetljiva na uticaje socijalne sredine – čulne utiske, ponašanja, znanja, iskustva, a posebno na govor. Govor deteta se formira u procesu komunikacije sa odraslima.

Već nakon navršene treće godine deca su spremna za uvođenje stranog jezika, jer je to period kada deca najlakše prihvataju muzikalnost i ritam.

U osnovi, kod roditelja, često postoji iracionalan strah o izlaganju deteta naporu za učenje stranog jezika u ranom uzrastu. Jasno je da svako učenje predstavlja opterećenje, međutim trik je u pristupu.

Kod uvođenja novog jezka mališanima neophodno je da se stvori vesela, dinamična, razigrana atmosfera u kojoj bi daca bila aktivni akteri inspirisani da otkrivaju puteve povezivanja sopstvenih misli, tela i osećaja. Nov jezik se bez većeg napora u ranom uzrastu deteta može vrlo lako usvajati kroz: role-play, glumu, slušanje priča, pevanje, društvene i druge igre, veštine crtanja, oblikovanja, pisanja, čitanja

Deca to doživljavaju kao normalnu aktivnost pa su bez unutrašnjeg napora, i uvek iznova spremna da participiraju u igri kao učenju i učenju kao igri. Stalno ponavljanje omiljenih pesama, priča i drugih sadržaja, posebno onih koji su emocionalno obojeni, uticaće na efikasnost pamćenja i usvajanja drugog jezika.

Učenje se kod dece najčešće odvija potpuno nesvesno, a upravo je proceduralan sistem memorije onaj koji razvijamo najranije u životu. Njega koristimo za učenje složenijih stvari poput gramatičkih pravila.

language_hands 7

 

 

 

 

 

 

Danas se gotovo podrazumeva da se služimo bar jednim stranim jezikom. Osim što olakšava komunukaciji i omogućava bolje razumevanje i napredovanje u poslu, učenje stranih jezika stimuliše mozak.