ŠKOLOVANJE NA MALTI

Upis u neku od srednjih škola po sistemu IB ili A level moguć je za učenike uzrasta 16-18 godina. Ukoliko učenik pohađa bilo koji od ova dva sistema, moguć je boravak kraći od dve godine (minimum jedan semestar). Minimalan nivo znanja engleskog jezika potreban za upis je IELTS 5.0. Ako kandidat ne ispunjava ovaj uslov obavezan je intenzivan kurs pre početka školovanja.
Izbor predmeta vrši se prema ponuđenim opcijama a u skladu sa vrstom programa (IB ili A level) . Smeštaj je moguć u porodici, u koledžu ili NSTS-internatu.