INTERNSHIP U NEMAČKOJ

  • Minimum 10 nedelja (kurs + internship)
  • Kurs nemačkog jezika obavezan je u trajanju minimum 4 nedelje + internship (6, 8 ili 12 nedelja)
  • Minimum B1 nivo znanja jezika
  • Minimum 18 godina
  • Struke (Business & Administration, Architecture,  IT & Graphic, Marketing, Law, Ecology, Tourism, Politics…)
  • Prijave najkasnije podneti 4 nedelje pre početka kursa
  • Praksa se obavlja u Berlinu