Pritisak na stanovanje, zdravstvenu zaštitu i institucije samo su neki od razloga zbog kojih je Kanada odlučila da ograniči broj međunarodnih studenata. Kanada će 2024. godine ograničiti broj studentskih dozvola na samo 360.000, što je 35 % manje u odnosu na 2023. godinu. Ovo ograničenje je privremena mera za naredne dve godine. Na konferenciji za novinare, ministar za imigraciju, izbeglice i državljanstvo (IRCC), Mark Miler, rekao je da su ”neke privatne institucije iskoristile međunarodne studente”.
British Council u Srbiji postigao je veliki uspeh, titula Kembridž Platinum status veliko je priznanje imajući u vidu da u svetu postoji 2800 centara, a manje od 120 može da se pohvali ovim statusom. Status je simbol izuzetnog obrazovnog rada i zasniva se na obezbeđenju iskustva za kandidate od samog početka pripreme za ispit pa sve do dana ispita i nakon toga. Time je postignut vrhunski nivo usluge korisnicima. Za ovaj uspeh veliku zaslugu imaju
Većina nas bar jednom je pomislila kakva je privilegija onih čiji je engleski jezik maternji, budući da je zvanično službeni jezik u celom svetu i da se uči na celoj planeti. Danas morate znati engleski jezik jako dobro, a poželjno je govoriti barem još jedan jezik. Iako najveći broj ljudi na planeti govori kineski jezik (razumljivo, zar ne?), zatim sledi španski, ipak najveći broj i mladih i odraslih uči engleski kao strani jezik. Britanski savet
Holandski parlament pozvao je univerzitete da prestanu sa marketingom za upus studenata iz inostranstva u nameri da smanje broj prebukiranih slušaonica. Trenutno, strani studenti čine 25% ukupnog broja studenata prve godine i 40% ukupnog broja na univerzitetima iz oblasti nauke i istraživanja. Poseban problem predstavlja smeštaj zbog malih kapaciteta. U brojkama, to izgleda ovako… 76% stranih studenata je iz zemalja EU, većina iz Nemačke, sa školarinom od 500 do 2100 EUR godišnje. Povećava se broj
Istraživanjem koje je sprovedeno krajem 2017. godine na temu “Škole nemačkog jezika u Nemačkoj” obuhvaćeno je 270 ispitanika iz 64 različite zemlje. Prema prvim podacima najveći broj ispitanika koji odlaze u Nemačku kako bi naučili ili usavršili svoje znanje nemačkog jezika je iz zemalja Zapadne Evrope – 31%. Nakon toga slede – Centralna i Istočna Evropa sa udelom od 26%. Ostatak čine polaznici iz Latinske Amerike – 14%, Azije – 11%, Severne Amerike – 7%,