Većina nas bar jednom je pomislila kakva je privilegija onih čiji je engleski jezik maternji, budući da je zvanično službeni jezik u celom svetu i da se uči na celoj planeti. Danas morate znati engleski jezik jako dobro, a poželjno je govoriti barem još jedan jezik. Iako najveći broj ljudi na planeti govori kineski jezik (razumljivo, zar ne?), zatim sledi španski, ipak najveći broj i mladih i odraslih uči engleski kao strani jezik. Britanski savet
Holandski parlament pozvao je univerzitete da prestanu sa marketingom za upus studenata iz inostranstva u nameri da smanje broj prebukiranih slušaonica. Trenutno, strani studenti čine 25% ukupnog broja studenata prve godine i 40% ukupnog broja na univerzitetima iz oblasti nauke i istraživanja. Poseban problem predstavlja smeštaj zbog malih kapaciteta. U brojkama, to izgleda ovako… 76% stranih studenata je iz zemalja EU, većina iz Nemačke, sa školarinom od 500 do 2100 EUR godišnje. Povećava se broj
Istraživanjem koje je sprovedeno krajem 2017. godine na temu “Škole nemačkog jezika u Nemačkoj” obuhvaćeno je 270 ispitanika iz 64 različite zemlje. Prema prvim podacima najveći broj ispitanika koji odlaze u Nemačku kako bi naučili ili usavršili svoje znanje nemačkog jezika je iz zemalja Zapadne Evrope – 31%. Nakon toga slede – Centralna i Istočna Evropa sa udelom od 26%. Ostatak čine polaznici iz Latinske Amerike – 14%, Azije – 11%, Severne Amerike – 7%,
Bliži nam se doček još jedne Nove godine, 2017. Bilo da smatrate ovaj datum samo kao još jedan „sasvim običan dan“ ili za vas on predstavlja pripremu za „najluđu noć“, jedno je sigurno – on je početak i kraj jednog novog odbrojavanja. Većina ljudi kraj godine vezuje za donošenje nekih novih odluka. Uglavnom se te odluke svode na svečana obećanja koja postavljamo sami sebi, a koja su vezana za dosadašnje loše navike, rezultate ili promene
Septembar je mesec velikih dilema i odluka za većinu roditelja. Kod onih, kojima deca još nisu pošla u školu, to je idealno vreme za uključivanje dece na neku od aktivnosti i privikavati ih obavezama. Međutim koje je idealno vreme za početak učenja nekog stranog jezika? Mnoga deca se vrlo rano susreću sa stranim jezikom gledajući crtane filmove ili igrajući igrice. Stručnjaci za razvojnu psihologiju kažu da je period predškolskog odrastanja veoma značajan sa aspekta celokupnog