ŠKOLOVANJE U NEMAČKOJ

DRŽAVNE ŠKOLE

Za učenike uzrasta 14 do 18 godina. Moguć je boravak od 2 do 11 meseci ali ne postoji mogućnost produžetka boravka i polaganja Abitur završnog ispita. Smeštaj je u porodici na bazi punih pansiona. Učenik ne može da bira školu, ali može da bira grad (Bayreuth, Hamburg, Koblenz, Lübeck, Nürnberg i Minden) uz doplatu.

Minimum – A2 nivo znanja nemačkog jezika

* Moguć je upis u državne škole u Berlinu samo za učenike sa pasošem EU za koji viza nije potrebna. 

PRIVATNE ŠKOLE

Škole se nalaze u Berlinu i Brandenburgu. Učenici uzrasta 11 do 18 godina smešteni su u porodici ili internatu. Minimum boravka je jedan semestar (5 meseci). Za učenike koji ostaju duži vremeski perod, završne 3 godine srednje škole (II, III, IV razred), postoji mogućnost polaganja završnog ispita Abitur.

Minimum – B1 nivo znanja nemačkog jezika

Pogledajte utiske naših polaznika