Vize za Veliku Britaniju

Closeup detail of a US visa document.

EDUCOTEAM pruža uslugu vezanu za proceduru dobijanja vize za Veliku Britaniju.

Ova vrsta usluge uključuje:

pružanje informacija o dokumentaciji potrebnoj za određeni tip vize

popunjavanje zahteva (online)

uslužno plaćanje vize (online)

zakazivanje termina (online)

praćenje svih faza procedure (online)

preuzimanje pasoša u Vaše ime i za Vaš račun

usluga slanja pasoša

Za sve korisnike naših programa usluga je besplatna.

Za ostale stranke cena usluge je od 3000 – 5000 RSD u zavisnosti od vrste vize za koju se aplicira.