CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH

CAE se nalazi u Girton-u, rezidencijalnom predgrađu Cambridge-a, na oko 15 min. autobusom do centra grada. Od 1994. godine škola je počela sa organizovanjem posebnih kurseva za poslovne ljude različitih profesija iz velikog broja zemalja i kompanija. Celokupna nastava se odvija u posebnom, izdvojenom objektu namenjenom isključivo potrebama polaznika ovih kurseva

Moreton Hall, 9-13 godina

Princess Helena College, 14-17 godina

GIRTON, 14-16 GODINA, TOKOM GODINE

GIRTON, 16+ GODINA, TOKOM GODINE

GIRTON, 16+ GODINA, BUSINESS

GIRTON, 16+ GODINA, LAW/LEGIT

CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH, 25+ GODINA

Close Menu