CAE, GIRTON, 16+ GODINA, BUSINESS

Ovaj kurs kreiran je za studente i mlade poslovne ljude koji teže sticanju sigurnosti i razvijanju posebnih veština u poslovanju. English for Business predstavlja odličnu pripremu za TOEIC ili BULATS (Cambridge ESOL) ispite

Lokacija

CAE se nalazi u Girton-u, rezidencijalnom predgrađu Cambridge-a, na oko 15 min. autobusom do centra grada

Uzrast

16 – 24 godine

Trajanje

4 nedelje, tokom godine

Nastava

31 sat nedeljno, u kombinaciji General English + Business. Posebna pažnja posvećuje se govornim veštinama (prezentacije, pregovori, sastanci), marketingu, finansijama, menadžmentu, poslovnom žargonu…

Vannastavne aktivnosti

Nakon popodnevene nastave, tokom večeri organizuju se projekcije filmova, sportske aktivnosti, tematske večeri, zabave…

Ekskurzije

Vikendom fakultativno (London, Stonehenge, Wales, Ireland, Scotland…)

Smeštaj i ishrana

U porodici u jednokrevetnim sobama, ishrana na bazi polupansiona uz mogućnost doplate za ručak u restoranu škole

Ostali sadržaji u koledžu

Odbojka, tenis i fudbal su besplatni, golf i plivanje u obližnjim sportskim centrima uz doplatu. U okviru škole su biblioteka, multi-media centar, kompjuter sala, zajednički dnevni boravak…

Aerodromski transferi

Na zahtev, uz doplatu

Close Menu