Vize za Veliku Britaniju

Od ponedeljka 22.06.2020. godine ponovo, posle tri meseca, počinje sa radom viza centar, tako da pozivamo sve klijente, kojima je potrebna viza, da nas kontaktiraju oko potrebne dokumentacije i kompletne procedure.

Closeup detail of a US visa document.

EDUCOTEAM pruža uslugu vezanu za proceduru dobijanja vize za Veliku Britaniju.

Ova vrsta usluge uključuje:

pružanje informacija o dokumentaciji potrebnoj za određeni tip vize

popunjavanje zahteva (online)

uslužno plaćanje vize (online)

zakazivanje termina (online)

praćenje svih faza procedure (online)

preuzimanje pasoša u Vaše ime i za Vaš račun

usluga slanja pasoša

Za sve korisnike naših programa usluga je besplatna.

Za ostale stranke cena usluge je od 3000 – 5000 RSD u zavisnosti od vrste vize za koju se aplicira.