Državne škole Za učenike uzrasta 14 do 18 godina. Moguć je boravak od 2 do 11 meseci ali ne postoji mogućnost produžetka boravka i polaganja Abitur završnog ispita. Smeštaj je u porodicina bazi punih pansiona. Učenik ne može da bira školu ali može da bira grad (Bayreuth, Hamburg, Koblenz, Lübeck, Nürnberg i Minden). Minimum – A2 nivo znanja nemačkog jezika * Moguć je upis u državne škole u Berlinu samo…

Find Out More